{gallery}5{/gallery}

 

مشخصات فنی آندهای سیلیکونی

آندهای سیلیکونی تولیدی شزکت رفزتس ایران جهت حفاظت موثر سازه ها و خط لوله ها در برابر خوردگی به روش اعمال جریان طراحی شده اند.
این آندها از آلیاژ چدن پر سیلیسیوم ساخته می شوند که مهمترین مواد جهت جلوگیری از خوردگی فولادها در شرایط مختلف می باشند که توسط مهندسین خوردگی به کار میروند.
مطابق استانداردهای BS 1591, ASTM A518 M. سه نوع از این آندها در دسترس قراردارند.

 

•آنالیز شیمیایی

 

Chemical Composition (Wt %) Grade Type
Fe Cu Mo Cr Si C
Reminder 0.5 Max 0.2 Max   14.2-14.75 0.7-1.1 1 HIS
Reminder 0.5 Max 0.4-0.6 3.25-5 14.2-14.75 0.7-1.1 2 HSCMI
Reminder 0.5 Max 0.2 Max 3.25-5 14.2-14.75 0.7-1.1 3 HSCI

 

نوع کروم دار آن در محیطهای اسیدی و آب دریا مانند سکوهای دریایی استفاده می شود.

نرخ مصرف:

 

محیط

چگالی جریان

A/m2

نرخ مصرف

Kg/A.YEAR
آب معمولی 10 0/11
آب دریا 15 0/31
آب دریا (F 200) 10 0/41
ماسه دریایی 8 0/68
پشت بند کربنی 15 0/1

 

 خواص فیزیکی آندهای سیلیکونی

 

خواص واحد مورد نیاز روش تست (ASTM)
چگالی g/cm3 7-7/05 روش تایید شده
سختی (Min)  HB 500 E 10
استحکام فشاری (Min)  MPa 650 A 256
مقاومت مخصوص الکتریکی (Max)  µΩ.cm 72 B 193
مقاومت ضربه (Min)  J 0/1
A 327 (Charpy Type)

 

 •ابعاد آندها

1.نوع میله ای

 

قطر

(mm)

قطر سر

 (mm)

طول

(mm)

وزن خالص

 (kg)
51 76 915 14/5
51 76 1220 19
51 76 1525 22/5
76 102 915 29
76 102 1220 38
76 102 1525 49

 

2.نوع لوله ای

 

قطر خارجی

 (mm)

قطر داخلی

 (mm)

ضخامت دیواره

 (mm)

طول

(mm)

وزن خالص

 (kg)
67 47 10 1067 14
56 36 10 2134 21
67 47 10 2134 29
95 75 10 2134 39
121 100 10 2134 50
121 86 17 2134 79

 

آندهای سیلیکونی همراه با کابل و رزین می باشند. اندازه ها و انواع مخالف کابل در این نوع آندها بکار میروند. (کابل 6،10، 16و 25) ولی روکش استاندارد از نوع XLPE/PVC میباشد.

 

تمام مراحل تولید شامل ریخته گری، آماده سازی سطح و اتصال کابل در کارخانه رفرانس ایران انجام می شود.